Felpörgetett színkör / Revved up colour wheel Egyszínű középpontváltás / One-coloured shift of centre Többszínű középpontváltás / Multi-coloured shift of centre Szín: megmarad mégis I. / Colour: will remain though I. Szín: megmarad mégis II. / Colour: will remain though II. Összetett szélek / Meeting Edges Pont fordítva / The Other Way Around Emberszkenner / Human Scanner Egy doboz gyufa / A box of matches Ötágú csillag / Five pointed Star Latencia (terhes) / Latency (pregnant) Domino hatás / Domino effect /2. KEHI Latencia / Latency /2. Latencia / Latency /1. Hajtott fotogram / Folded Photogram Domino hatás / Domino effect /1. Prizma szisztematikus görgetése / Prism rolled systematically Szín résben / Color in Slit Virág betekerése fotópapírba Felpörgetett fotogram /
Revved up photogram
Kontakt / Contact Kerek mellékdenzitás 1-4. / Round Secondary Density 1-4. A kör négyszögesítése /
Squaring the Circle
Staféta / Relay Race 1-10. Mellékdenzitás /
Secondary Density
Óriás mellékdenzitás /
Giant Secondary Density
Pöttyös mellékdenzitás /
Spotted secondary density
Lágy konstruktivizmus /
Soft constructivism
Színes árnyék /
Coloured Shadows
Tisztasági csomag /
Neatness pack
Főzési tanácsok /
The Gentle Art of Making Food
Polaroid photogram Újszülöttek / Newborns Bak / Capricorn Bukfenc / Somersault Kúszás / Scramble Gyufaláng kísérletek /
Match-flame experiments
<
1
/
11
>
2007 700 x 100 cm
Staféta / Relay Race 1-10.
2007
700 x 100 cm
színes fotogram / color photogram
10 db / pieces
100x70 cm egyenként / 100x70 cm each

Scroll down for English text

A sorozat készítése során 4 db fix helyre rögzített és a teljes papírszélességet lefedő cső közé helyeztem a rövidebb darabokat. A 10 kép együtt egy 7 méter hosszú frízt ad ki, melynek darabjai felcserélhetők egymással.

A Staféta című sorozat képeihez színes, átlátszó műanyagcsöveket használtam. Mivel a különböző átmérőjű darabokat egymásba lehet illeszteni, ezeken a helyeken nem csak a csövek eredeti színei módosítják az őket átvilágító fehér fény színét, hanem színkeveredések is létrejönnek. Az átlátszó színes anyagokon áthaladó fény a szubtraktív színkeverés elvei szerinti színkeveréseket eredményez a fényt felfogó felületen. Ha fotogramot készítünk erről a konstrukcióról, nem csak a színek fordulnak át saját komplementerükbe, hanem a látvány az additív színkeverés szabályai szerint alakul ki. Ez egy paradox, elméletileg feloldhatatlan helyzetet eredményez, amelyben egyesül a színkeverések két, összeegyeztethetetlennek tartott módja. A fotogram médiumában harmonikusan él együtt a két modell, ekképpen a színes fotogram médiuma egyfajta színelméleti konszenzus terepét kínálja a színelméletek sokaságában.
Ezt a tisztán technikai jellegű leírást kiegészítenem még valamivel. Abban, hogy a Staféta vizuális effektje kellőképpen érvényesüljön, lényeges szerepet játszik az általam használt színes átlátszó műanyagcsövek nagy mérete. Ezeknek az óriási szívószálaknak a vizuális textúrája hasonlóságot mutat azzal a hatással, amit az Újrahasznosított képek sorozataiban a negatívként használt piktogramok felnagyítása eredményezett. A Staféta tehát, mintegy ezt a hatást viszi tovább. A cím ugyanakkor arra utal, hogy az egyes, viszonylag nagy méretű, 100x70 cm-es panelek illeszkednek, kapcsolódnak egymáshoz. Ily módon mindegyiken végigvonul néhány „fénycső”, folyamatos csatornát teremtve a színek átváltozásához. Ennek köszönhetően a tíz panel variábilis: tetszőleges számban és tetszőleges sorrendben állítható egymás mellé. Ebből fakad az is, hogy a sorozat bármelyik elrendezéséhez a folyamatosság és a végtelen folytathatóság képzete kapcsolódik.

There are four fixed running out tubes on each image, besides many smaller pieces of tubes which are randomly placed. The continouos straight lines make possible to form a 7 meters long frieze.

I used coloured, transparent plastic pipes for the pictures of the series, Relay. Since the pieces telescope, when one is inserted in the other, the white light that passes through them is modified by mixed, as well as the original, colours. The light that passes through transparent coloured materials undergoes subtractive colour mixing. When a photogram is produced of this construction, not only do the colours turn into their own complement, but the view also follows the rules of additive colour mixing. This results in a paradoxical, theoretically irresolvable situation, in which the two modes of colour mixing, which are commonly held to be irreconcilable, are united. The two models coexist harmonically in the medium of the photogram, and thus the medium of the colour photogram offers a field of consensus among the profusion of colour theories.
Let me add something to this purely technical description. The visual effect of Relay Race heavily relies on the large size of the coloured transparent tubes I used. The visual texture of these giant straws has an effect similar to that of the enlarged pictograms that were used as negatives in the pictures of the Recycled Images. Relay Race develops on this effect, as it were. The title, in turn, refers to the fact that relatively large, 100x70 cm panels are connected to each other. This way, every image has a “light strip” running through it, creating a continuous channel for the transformation of the colours. As a result, the ten panels can be combined in any manner, in any number and order, creating a sense of continuity and endless variation, whatever the combination.