Felpörgetett színkör / Revved up colour wheel Egyszínű középpontváltás / One-coloured shift of centre Többszínű középpontváltás / Multi-coloured shift of centre Szín: megmarad mégis I. / Colour: will remain though I. Szín: megmarad mégis II. / Colour: will remain though II. Összetett szélek / Meeting Edges Pont fordítva / The Other Way Around Emberszkenner / Human Scanner Egy doboz gyufa / A box of matches Ötágú csillag / Five pointed Star Latencia (terhes) / Latency (pregnant) Domino hatás / Domino effect /2. KEHI Latencia / Latency /2. Latencia / Latency /1. Hajtott fotogram / Folded Photogram Domino hatás / Domino effect /1. Prizma szisztematikus görgetése / Prism rolled systematically Szín résben / Color in Slit Virág betekerése fotópapírba Felpörgetett fotogram /
Revved up photogram
Kontakt / Contact Kerek mellékdenzitás 1-4. / Round Secondary Density 1-4. A kör négyszögesítése /
Squaring the Circle
Staféta / Relay Race 1-10. Mellékdenzitás /
Secondary Density
Óriás mellékdenzitás /
Giant Secondary Density
Pöttyös mellékdenzitás /
Spotted secondary density
Lágy konstruktivizmus /
Soft constructivism
Színes árnyék /
Coloured Shadows
Tisztasági csomag /
Neatness pack
Főzési tanácsok /
The Gentle Art of Making Food
Polaroid photogram Újszülöttek / Newborns Bak / Capricorn Bukfenc / Somersault Kúszás / Scramble Gyufaláng kísérletek /
Match-flame experiments
color photograms 120 x 160 cm comprises 16 pieces of 30 x 40 cm
Kontakt / Contact
color photograms, 120 x 160 cm (comprises 16 pieces of 30 x 40 cm)
2008
I used transparent colored little pieces of folias for these photograms. The pieces with white backgrounds are the "originals" themselves. I made three copies of each original. All the pieces with black backgrounds are the contact copies.

Theoretically the result is always subtractive color mixing on the photo paper. But in fact on the photograms you see examples of additive color mixing. This is a paradox, theoretically impossible situation, the union of the two different ways of color mixing.

"A Kontakt a színtani kísérlet [szubtraktív és additív színkeverés, szubtraktív hordozón additív jelenség] mellett, a fotográfia alap meghatározottságát próbálja lebontani, azt, hogy a fotó, a negatív, a mű sokszorosítható. A mű ugyanis tartalmazza az eredetiket, a kontaktoltakat, és az erről készült kontaktokat, a másolatokat is. A mű eredeti és másolat egysége, tovább már nem másolható, önmagába zárult. Az eredeti és másolat kérdése különös formában jelentkezik itt, mert a másolat voltaképp nem szolgai másolata az eredetinek, nem hasonlít, mert a másolaton az eredeti komplementer színei jelentkeznek. Eperjesi a Kontakttal egyfajta fotográfiai Möbius-szalagot vagy önmaga farkába harapó kígyót hozott létre, azaz egy különös mű formát, fogalmat. Létrehozott egy művet, ami már nem másolható a megszokott fotográfiai értelemben, viszont tartalmazza saját eredetét, csíráját, és saját, igaz, nem identikus másolatait. A mű eredetik és ismétlések, másolatok összegeként jön létre, ahol is megszűnik a hierarchia, és az eredeti hagyományos kitüntetettsége, prioritása, hiszen egy szintre, színre, és mellérendeléses viszonyba kerül másolataival. Vizuálisan, szerzői magyarázatok nélkül igen nehezen eldönthető, mi eredeti, mi másolat, illetve a munka nagy érdeme, hogy lényegtelenné válik másolat és eredeti kérdése, a hierarchia, egy hierarchia le van bontva. Ami nem kis eredmény."
Cséka György