Gyufalang kiserletek 1 3 Match flame experiments 1 3
Gyufaláng kísérletek 1-3 / Match-flame experiments 1-3.
Pure Light / Puszta fény
Vasarely Múzeum, 2015.
luminogramok, gelatin ezüst fotópapír / luminogram, gelatine silver photopaper
3 db, egyenként / 3 pieces, each 24x18 cm

link a képekhez / link to the work

levélváltás Maurer Dórával, a kiállítás kurátorával

kedves Ági, megvannak még valahol a legelső fénygramjaid 1987-ből? sorkapcsolásos kis égők fénye dokupapíron, néhányukat lásd a Fényelvtan c. könyv 168. oldalán. Puszta fény c. kiállítást tervezünk a Vasarely múzeumba, azt hiszem ezek a kis fénynyomok nagyon jól illenének bele.

kedves Dóra,a kért lapok nincsenek nálam, valószínűleg nincsenek meg egyáltalán. Van viszont 3 db gyufás kísérlet, régiek, 18x24-es papíron. Egészen más jelenséget mutatnak, mint Jederán Gyuri meggyújtott fotópapírja.
Úgy készültek, hogy a gyufa fejét meggyújtás után azonnal a papírra nyomtam, el is aludt a láng rögtön. Ennek egyik következménye, hogy az emulzió kicsit megpörkölődött, de a papír nem. Másik következmény, hogy a láng éles körvonalú
formaként látszódik a papíron, a formákból kiérezni a gyufa sercenését. A lángok közvetlen nyomai fehérek, körülöttük fekete, lágyabb fényudvarok.

Dear Ági, do you still have your first lightgrams from 1987? The light of small cascade-connection bulbs on DocuPaper, a few of which you can see on pg.
168 of the book entitled Fényelvtan [Light Syntax]. We are planning an
exhibition with the title Pure Light at the Vasarely museum, I think these light prints would fit in very well.


Dear Dóra, I don’t have the requested sheets, I am not sure they still exist. I do, however, have three old experiments with matches on 18x24 cm paper. They show an entirely different phenomenon than Gyuri Jederán’s lit photo paper.
After lighting the matches, I instantly pressed them onto the paper, which caused the flame to burn out immediately. This resulted in the emulsion becoming a bit charred, but not the paper. As an additional outcome, the flame is visible as a sharply contoured shape on the paper; the forms give you a sense of the crackling of the match. The direct marks of the flames are white, surrounded by black, softer halos of light.