Széplaky Gerda: A NŐK A VASMŰ VÁROSÁBA MENTEK. Új Művészet, 2016. január

"Gazdagon rétegzett mű Eperjesi Ágnes „fotóelméleti szobra” is, a Módszertan: a fotóállvány-lábra helyezett, áttetsző plexidoboz. A dobozban könyvek sorakoznak, melyekért fekete textil-nyíláson át két oldalról is be lehet nyúlni, ugyanakkor a zsúfoltság miatt semmit se lehet kivenni onnét. A nyitott doboz felidézi a szemlélőben a – leggyakrabban a nyílásai révén azonosított – női test eszméjét. Csakhogy ez a nyitottság itt paradoxonként értelmeződik: bele lehet nyúlni, valameddig bele lehet hatolni, ám a titkait nem lehet kihalászni, a lényegétől megfosztani képtelenség. A festőtábla helyén álló könyvek a művészeti alkotás elidegenedésére, tudományossá válására utalnak.
Eperjesi művével izgalmas párbeszédbe kezd az úgyszintén a Pincegalériában elhelyezett festmény, az Önarckép anyaként."
in: Széplaky Gerda: A NŐK A VASMŰ VÁROSÁBA MENTEK. Új Művészet, 2016. január