Köszönetnyilvánítás

A kiállításnak és a projekt befejező lépéseként megjelent könyvnek hosszú előtörténete van, melyben sok ember játszott érdemi és inspiráló szerepet.

Elsősorban Oltai Katának köszönöm a közös munkát és gondolkodást. Kata még 2014-ben a Capa Központban rendezett Bőrödön viseled című kiállítás keretében nem csak a Szépleányok című filmet mutatta be Magyarországon először képzőművészeti kontextusban – a film talán legnagyobb visszhangot keltő jelenete a szépségkirálynő-választás győzteseiről készített gipszmintavétel dokumentálása volt –, hanem az ominózus erotikus magazin oldalait is kiállította a mintavétel során készült fotókkal. Ezen a kiállításon felnőtt fejjel néztem újra a dokumentumfilmet, és itt láttam először a felkavaró magazinképeket is. Volt úgy, hogy Magyar Nemzeti Galériában csinálunk közös kiállítást. A Galéria nyitottnak mutatkozott, munkatársaival hosszú hónapokig folyt az egyeztetés a részletekről és feltételekről, de a kiállítás végül nem valósult meg.

Köszönet illeti a Magyar Képzőművészeti Egyetem intermédia szakos hallgatóit, akik fontos szereplői voltak az alkotói folyamatnak. A Molnár Csilla-szobor meghekkelt felöltöztetésének ötlete Demeter Dávidtól származik. Dávid a kutatómunkában is részt vett: Pauer közeli munkatársával, Rauschenberger Jánossal készített interjút. Ő segédkezett a Dér Andrással készített beszélgetés rögzítésében is. Külön ki kell emelnem Arató Ági nevét, aki az Érezze megtiszteltetésnek címre való rátalálásban segített.

Köszönöm Bódi Mariannának, hogy az MNG-be tervezett kiállítás idején alaposan dokumentálta a Pauer-féle Molnár Csilla-szobor fejét, és azok felhasználásával elkészítette a fej 3D nyomtatáshoz szükséges modelljét is.

Köszönetet szeretnék mondani András Editnek a kutatás során nyújtott szakmai tanácsaiért, és Jákfalvi Magdolnának szakszerű és kitartó támogatásáért.

Végül, de nem utolsósorban Beck Andrásnak köszönöm, hogy a munkafolyamat minden fázisát végigkísérte.

A fentieken kívül mások is segítettek a gondolkodásban, a tervezésben és a munkában. Köszönettel tartozom mindannyiuknak. A teljesség igénye nélkül: Adamik Luca, Aknai Katalin, András Edit, az Artpool munkatársai, Balázs Kata, Beck Fanni, Bényi Andrea, Borus Judit, Bretus Imre, Czeizel Balázs, Darányi Zsolt, Deli Anett, Dér András, Erdélyi Annamária, Felicides Ildikó, Fisli Éva, Fockter Hajnalka, Friderikusz Sándor, Galambos Zoltán, Gál Csaba, Hadas Miklós, Halasi Dóra, Hartai László, Havas Júlia, Hegyi Dóra, Herczeg Tamás, Horányi Attila, Jerger Krisztina, Kalmár Lilla, Kopeczky Róna, Kovács Bálint, Kovács Tibor, Kozma Zsolt, Kőrösi Orsolya, László Zsuzsa, Lóránd Zsófia, Magyar Fanni, Markó Róbert, Mátyus Andrea, Mohácsi András, Mucsi Emese, Nagy Gergely, Nagy Sára Vilma, Nagy Szabolcs, Orbán György, Orosz Réka, Orsós László Jakab, Pados Gábor, Pallós Endre, Pauer Emánuel, Pauer Gellért, Petrányi Zsolt, Ránki Júlia, Rauschenberger János, Remete Kriszta, Rémiás Szilvia, Révész Emese, Stepanovic Tijana, Szabó Zsuzsanna, Sziklai János, Szili Noémi, Szőke Annamária, Szűcs György, Tallér Ágnes, Tarczali Andrea, Topor Tünde, Turai Hedvig, Várnagy Emma.