Magánérdek és közkincs
Előadás az Államosítás és Újjáépítés konferencián

Beck Fanni, Eperjesi Ágnes: Magánérdek és közkincs – képzőművészeti
esettanulmány a női test közhasznúsításáról


Az első magyar állami szépségversenynek szimbolikus jelentősége volt a honi kapitalizmus kiépítésében. A kommunikációs cél az ország kapitalista országként való átpozicionálása volt a hazai és a nemzetközi médiában.
Az 1985-ös szépségversennyel az állam mást is elért: egyrészt legálissá tette a tárgyiasított női testek maximális anyagi kihasználását; másrészt kibővítette a szépség fogalmát is, megnyerve a női test feletti szimbolikus rendelkezési jogot is. Ebbe a folyamatba a képzőművészet is aktívan bekapcsolódott.
Előadásunk a női test és a szépségfogalom állami kisajátításának, közhasznúsításának magyarországi vonatkozásával foglalkozik, akkori és jelenlegi képzőművészeti eredményeken keresztül.