A színes árnyék jelenségemagyarázatkísérlet a fotográfia eszközeinek segítségével
Színek tudományos spektruma c. konferencia – előadás absztrakt

a Színek tudományos spektruma c. konferencián elhangzott előadás absztraktja

A színes árnyék jelenséget a színtannal foglalkozó írásokban a szimultán színkontraszt egyik eseteként említik. A színkontrasztok közül a legismertebb a szukcesszív kontraszt (pl. a színes utókép hatás), ami még biológiai alapú magyarázattal is rendelkezik: az idegsejt-telítődés után a pihent idegsejtek automatikus működéseként. A színes árnyék jelenségnél viszont egyidejűleg látjuk a színes és a fehér fény által vetett komplementer színű árnyékot, ezért ebben az esetben más magyarázatra volna szükség. Ebben még nincs tudományos konszenzus. Van olyan elmélet, mely a színkonstanciáért felelős mechanizmusok szimpla melléktermékeként magyarázza a színes árnyék jelenséget. A legismertebb ma is Goethe indoklása, miszerint a szemünk megköveteli valamely adott szín komplementerének kiegészítését, s ha ezt nem kapja meg, ténylegesen létrehozza önmaga. Ez azonban inkább a jelenség leírása, mintsem annak magyarázata.

Előadásomban kísérletet teszek a színes árnyék illúzió magyarázatára, a jelenség gyakorlati-művészi vizsgálata során felmerülő fotográfiai lehetőségek alapján.
Párhuzamot vonok a digitális kamerák fehéregyensúly beállítása és néhány kognitív tudományokból ismert terminus: az adaptációs folyamatok, az előzetes tanulás elve és az elvárások (melyek hozzásegítenek ahhoz, hogy a környezet változásai elviselhető mértékűre csökkenjenek), a színkonstancia elve között.