A fotogram mint akart és akaratlan képzet
Jelenkor, 2017, május.

A fotogram, mint műfaj, végigkíséri a pályámat. Időről időre találok olyan kutatási területeket, engem érdeklő témákat, melyek feldolgozására a fotogramot gondolom az egyetlen adekvát médiumnak.
Próbálom megérteni, miért nem hagy nyugodni a műfaj. Mi az oka annak, hogy kamerát szinte egyáltalán nem használok a munkám során, olyannyira nem, hogy a fotográfiához való viszonyom egyenesen kameramentesként jellemezhető.
Mi magyarázhatja ezt az érdeklődést a fotogram iránt? Mi feszít még mindig? Hiszen a téma eléggé feldolgozottnak tűnik. A fotogramnak Magyarországon erős hagyománya van, a műfaj szilárdan beágyazott a modernizmus és az avantgárd tradícióiba. Mégis azt érzem, hogy a médium számomra mást is jelent, mint amit a fotogram elméletével foglalkozók eddig leírtak. A fotogramban a maga teljességében és vonzó módon találom meg mindazokat az elemeket, amelyek a kamerázásban taszítanak.
Írásomban a fotogram mint médium képzettartalmait, jelentéseit kísérlem meg kibontani.
60. évfolyam, 5. szám.
593 - 603. oldal